Entries by admin

โตโยต้า กรุงไทย ใส่ใจสังคมร่วมโปรเจคใหญ่ “อาคารเขียว”

tgbi_logo       จากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คุณภาพชีวิตของเราลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง ทาง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กลับมามีคุณภาพที่ดีเหมือนเดิม และเพื่อลดมลภาวะในอากาศและสิ่งแวดล้อมไปในตัว จึงได้จัดทำโครงการโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย จัดสร้างโชว์รูมรักโลก โดยออกแบบตัวอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร และปรับทัศนียภาพรอบโครงการ ทั้งนี้ โตโยต้า กรุงไทย มุ่งหวังเพื่อส่งมอบความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานโลก

อาคารเขียว_page1

อาคารเขียว_page2

อาคารเขียว_page3

อาคารเขียว_page4