เริ่มต้นจากการที่โตโยต้า เข้าร่วมแข่งขัน กีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้าในสนามแข่งขันทั่วโลกผ่าน Toyota Gazoo Racing

จากจุดเริ่มต้นเพื่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต์สู่การนำความรู้และเทคนิคที่ได้ในการแข่งขัน มาสร้างสรรค์รถยนต์รุ่นพิเศษ GR Seriesเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่แบบมืออาชีพ

ALL-NEW ALTIS

ALL-NEW COROLLA ALTIS MAKE A NEW HIGH

ราคาเริ่ม

894,000 บาท

โตโยต้า เซียนต้า ใหม่ Sienta Super White II
โตโยต้า เซียนต้า ใหม่ Sienta Attitude Black Mica
โตโยต้า เซียนต้า ใหม่ Sienta Silver Metallic
Super White II
Red Mica Metallic
Attitude Black Mica
Celestite Gray
Silver Metallic
 
Super White II
Red Mica Metallic
Attitude Black Mica
Celestite Gray
Silver Metallic
previous arrow
next arrow

CHOOSE YOUR NEW HIGH

ALL-NEW COROLLA ALTIS

HEV GR Sport

ราคารถมาตรฐาน

1,129,000 บาท

HEV Premium

ราคารถมาตรฐาน

1,009,000 บาท

1.8 Sport

ราคารถมาตรฐาน

979,000 บาท

1.6G

ราคารถมาตรฐาน

894,000 บาท

• สำหรับสี Super White II เฉพาะรุ่น 1.6G และ Limo
• สำหรับสี Platinum White Pearl เฉพาะรุ่น Hybrid, GR Sport และ 1.8 Sport
• สำหรับรุ่น GR Sport มีเฉพาะสี Platinum White Pearl, Red Mica Metallic และ Attitude Black Mica
• สำหรับสี Platinum White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท

1.8 GR Sport

ราคารถมาตรฐาน

1,059,000 บาท

สเปครถยนต์

ALL-NEW COROLLA ALTIS

 โคโรลล่า อลั  ตสิ   รุ่นปรบั  ปรุงใหม่ปี  2566
HEV GR SportHEV Premium1.8 Sport1.6G
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหนา้LED โปรเจคเตอร์LED โปรเจคเตอร์LED โปรเจคเตอร์ฮาโลเจน โปรเจคเตอร์
ไฟสองสว่างเวลากลางวันLED Light GuidingLED Light GuidingLED Light GuidingLED
ไฟตัดหมอกหนา้LEDLEDLEDไม่มี
ไฟทา้ ยFull LEDFull LEDFull LEDLED
ระบบปรับระดับไฟหนา้ สูง-ต่ ามีมีมีไม่มี
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหนา้
อัตโนมัติ
พรอ้  มระบบ Follow-Me-Homeพรอ้  มระบบ Follow-Me-Homeพรอ้  มระบบ Follow-Me-Homeไม่มี มีเฉพาะระบบ Follow-Me-Home
กันชนหนา้เดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sportเดียวกับตัวรถเดียวกับตัวรถเดียวกับตัวรถ
กันชนหลังเดียวกับตัวรถเดียวกับตัวรถเดียวกับตัวรถเดียวกับตัวรถ
สเกิร์ตดา้ นขา้ ง และดา้ นหลัง เฉพาะรุ่น GR Sportดา้ นขา้ งดา้ นขา้ งดา้ นขา้ ง
กระจังหนา้ ดา้ นบนด าเงา และโครเมียม เฉพาะรุ่น GR Sportด าเงา และโครเมียมด าเงา และโครเมียมด าเงา และโครเมียม
กระจังหนา้ ดา้ นล่างด าเงา เฉพาะรุ่น GR Sportด าเงาด าเงาด า
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกด าเงาโครเมียมโครเมียมไม่มี
มือจับประตูดา้ นนอกโครเมียมโครเมียมโครเมียมโครเมียม
กระจกมองขา้ งด าเงา พรอ้  มไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า
และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ
เดียวกับตัวรถ พรอ้  มไฟเลี้ยว LED ปรับ
ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ
เดียวกับตัวรถ พรอ้  มไฟเลี้ยว LED ปรับ
ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ
เดียวกับตัวรถ พรอ้  มไฟเลี้ยว LED ปรับ
ไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า
ที่ปัดน ้าฝนดา้ นหนา้แบบอัตโนมัติแบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้แบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้แบบหน่วงเวลา และปรับต้ังเวลาได ้
กระจกบังลมหนา้แบบกันเสยงรบกวน (Acoustic Glass)แบบกันเสยงรบกวน (Acoustic Glass)แบบกันเสยงรบกวน (Acoustic Glass)แบบมาตรฐาน
ญลักษณ์ GR Sportบริเวณทา้ ยรถไม่มีไม่มีไม่มี
อุปกรณ์ภายใน
ภายในด าด าด าด า
วัสดุเบาะนั่งหนังแท ้ และหนังสงเคราะห์ พรอ้  มเบาะนั่ง คู่หนา้ ทรงสปอร์ต สด าตกแต่งสแดง พรอ้  ม
ญลักษณ์ GR
หนังแท ้ และหนังสงเคราะห์หนังแท ้ และหนังสงเคราะห์หนังแท ้ และหนังสงเคราะห์
เบาะนั่งดา้ นคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้  มป่ ุมปรับดันหลัง
ไฟฟ้า
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้  มป่ ุมปรับดันหลัง
ไฟฟ้า
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้  มป่ ุมปรับดันหลัง
ไฟฟ้า
ปรับธรรมดา พรอ้  มปรับระดับสูง – ต่ าได ้
เบาะนั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พรอ้  มป่ ุมปรับดันหลัง
ไฟฟ้า
ปรับธรรมดาปรับธรรมดาปรับธรรมดา
เบาะนั่งดา้ นหลังแยกพับได ้ (60:40) พรอ้  มที่วางแขน และ
ที่วางแกว้ น ้า
แยกพับได ้ (60:40) พรอ้  มที่วางแขน และ
ที่วางแกว้ น ้า
แยกพับได ้ (60:40) พรอ้  มที่วางแขน และ
ที่วางแกว้ น ้า
แยกพับได ้ (60:40) พรอ้  มที่วางแขน และ
ที่วางแกว้ น ้า
กระเป๋ าหลังเบาะนั่งฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้ฝั่งผูโ้ ดยสารดา้ นหนา้
ระบบพวงมาลัยปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกลปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกลปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกลปรับได ้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ า และใกล ้ – ไกล
วัสดุตกแต่งพวงมาลัยหุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยสเงินเมทัลลิกหุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยสเงินเมทัลลิกหุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยสเงินเมทัลลิกหุม้  หนัง
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหนา้บุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสเงินเมทัลลิกบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสเงินเมทัลลิกบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยตะเข็บ และสเงินเมทัลลิกบุนุ่ม และตกแต่งดว้ ยสเงินเมทัลลิก
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์หุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยแถบสเงินเมทัล
ลิก
หุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยแถบสเงินเมทัล
ลิก
หุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยแถบสเงินเมทัล
ลิก
หุม้  หนัง พรอ้  มตกแต่งดว้ ยแถบสเงินเมทัล
ลิก
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพรอ้  มฝาปิดหุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสด าเปียโนแบล็กพรอ้  มฝาปิดหุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสด าเปียโนแบล็กพรอ้  มฝาปิดหุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่ม ตกแต่งดว้ ยดา้ ย และสด าเปียโนแบล็กพรอ้  มฝาปิดหุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่ม
วัสดุตกแต่งแผงประตูหุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่มบริเวณที่วาง
แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสด าเปียโนแบล็ก/สแดง ที่ ดา้ นหนา้  เฉพาะรุ่น GR Sport
หุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่มบริเวณที่วาง
แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสด าเปียโนแบล็ก/สเงิน ที่ ดา้ นหนา้
หุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่มบริเวณที่วาง
แขน และแผงประตูคู่หนา้ -หลัง และ ตกแต่งด่วยสด าเปียโนแบล็ก/สเงิน ที่ ดา้ นหนา้
หุม้  หนังสงเคราะห์ พรอ้  มบุนุ่มบริเวณที่วาง แขนคู่หนา้ -หลัง และแผงประตูคู่หนา้
กระจกหนา้ ต่างแบบไฟฟ้า พรอ้  มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ
ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน
แบบไฟฟ้า พรอ้  มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ
ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน
แบบไฟฟ้า พรอ้  มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ
ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน
แบบไฟฟ้า พรอ้  มเปิด-ปิดอัตโนมัติ และ
ระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน
กระจกแต่งหนา้บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้  พรอ้  มไฟสองสว่างบริเวณแผงบังแดดคู่หนา้บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้บริเวณแผงบังแดดคู่หนา้
ไฟอ่านแผนที่ดา้ นหนา้มีมีมีมี
ไฟสรา้ งบรรยากาศในหอ้  งโดยสารมีมีไม่มีไม่มี
มาตรวดั  และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
จอแสดงผลขอ้ มูลผูข้ ับขี่แบบจอสTFT ขนาด 12.3 นิ้ว พรอ้  มจอ
HUD แบบส
แบบจอสTFT ขนาด 7 นิ้วแบบจอสTFT ขนาด 7 นิ้วมี
ระบบ Smart Entry และ Push Startมี พรอ้  มสญลักษณ์ GR ที่ Push Startมีมีมี
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้าแบบไฟฟ้าแบบไฟฟ้าแบบมาตรฐาน
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติมีมีมีไม่มี
โหมดการขับขี่EV Mode / Power / Normal /ECO ModeEV Mode / Power / Normal /ECO ModeSport / Normal Modeไม่มี
เครื่องเสยงวิทยุ AM/FM หนา้ จอสมผัสขนาด 9 นิ้ววิทยุ AM/FM หนา้ จอสมผัสขนาด 9 นิ้ววิทยุ AM/FM หนา้ จอสมผัสขนาด 9 นิ้ววิทยุ AM/FM หนา้ จอสมผัสขนาด 9 นิ้ว
ล าโพง6 ต าแหน่ง6 ต าแหน่ง6 ต าแหน่ง4 ต าแหน่ง
สวิตชควบคุมเครื่องเสยง และ
โทรศพท์บนพวงมาลัย
มีมีมีมี
ระบบเชื่อมต่อApple CarPlay และ Android Auto
รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้  าย พรอ้  ม T-Connect
Apple CarPlay และ Android Auto
รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้  าย พรอ้  ม T-Connect
Apple CarPlay และ Android Auto
รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้  าย พรอ้  ม T-Connect
Apple CarPlay และ Android Auto
รองรับการเชื่อมต่อแบบไรส้  าย พรอ้  ม T-Connect
ระบบเชื่อมต่อดว้ ย Bluetoothรองรับโทรศพท์ และการเล่นเพลงรองรับโทรศพท์ และการเล่นเพลงรองรับโทรศพท์ และการเล่นเพลงรองรับโทรศพท์ และการเล่นเพลง
องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า USB ดา้ นหนา้2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสยง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง
2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสยง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง
2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสยง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง
2 ต าแหน่ง บริเวณเครื่องเสยง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ คอนโซลกลาง
องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า USB ดา้ นหลัง2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง2 ต าแหน่ง บริเวณดา้ นหลังคอนโซลกลาง
องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ า 12V1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลกลาง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลกลาง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลกลาง
1 ต าแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณ
คอนโซลกลาง
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไรส้  ายมีไม่มีไม่มีไม่มี
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซาย-ขวา
พรอ้  มชองปรับอากาศตอนหลัง
แบบอัตโนมัติ พรอ้  มชองปรับอากาศตอน
หลัง
แบบอัตโนมัติ พรอ้  มชองปรับอากาศตอน
หลัง
แบบอัตโนมัติ พรอ้  มชองปรับอากาศตอน
หลัง
ระบบฟอกอากาศภายในหอ้  งโดยสารnanoe™Xไม่มีไม่มีไม่มี
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอ้  นอัตโนมัติแบบปรับลดแสงสะทอ้  นแบบปรับลดแสงสะทอ้  นแบบปรับลดแสงสะทอ้  น
ฝ่ ายบริหารผลิตภัณฑ์ 8 มิถุนายน 2566
 โคโรลล่า อลั  ตสิ   รุ่นปรบั  ปรุงใหม่ปี  2566
HEV GR SportHEV Premium1.8 Sport1.6G
ระบบความปลอดภยั
กลอ้ งกลอ้ งมองภาพขณะถอยหลังกลอ้ งมองภาพขณะถอยหลังกลอ้ งมองภาพขณะถอยหลังกลอ้ งมองภาพขณะถอยหลัง
ญญาณเตือนกะระยะดา้ นหลัง 2 ต าแหน่งดา้ นหลัง 2 ต าแหน่งดา้ นหลัง 2 ต าแหน่งดา้ นหลัง 2 ต าแหน่ง
ไฟเบรกดวงที่สามLEDLEDLEDLED
ญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal)มีมีมีมี
ระบบเบรกABS พรอ้  มระบบเสริมแรงเบรก BA และ
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ABS พรอ้  มระบบเสริมแรงเบรก BA และ
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ABS พรอ้  มระบบเสริมแรงเบรก BA และ
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ABS พรอ้  มระบบเสริมแรงเบรก BA และ
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบควบคุมการทรงตัว VSCมีมีมีมี
ระบบป้องกันลอ้ หมุนฟรี TRCมีมีมีมี
ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชน HACมีมีมีมี
ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่กระจก
มองขา้ ง BSM และชวยเตือนขณะถอย รถ RCTA
มีมีมีไม่มี
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(Cruise Control)
มี พรอ้  มระบบ Dynamic Radar Cruise
Control แบบ All-speed
มี พรอ้  มระบบ Dynamic Radar Cruise
Control แบบ All-speed
มี พรอ้  มระบบ Dynamic Radar Cruise
Control แบบ All-speed
ไม่มี
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCSมีมีมีไม่มี
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพรอ้  ม พวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDAมีมีมีไม่มี
ระบบชวยควบคุมรถใหอ้  ยู่กลางเลน
LTA
มีมีมีไม่มี
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHBมีมีมีไม่มี
เข็มขัดนิรภัยคู่หนา้แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้  มระบบเตือนคาด
เข็มขัดนิรภัย
แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้  มระบบเตือนคาด
เข็มขัดนิรภัย
แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้  มระบบเตือนคาด
เข็มขัดนิรภัย
แบบดึงร้ังกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ต าแหน่ง พรอ้  มระบบเตือนคาด
เข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังELR 3 จุด 3 ต าแหน่งELR 3 จุด 3 ต าแหน่งELR 3 จุด 3 ต าแหน่งELR 3 จุด 3 ต าแหน่ง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRSคู่หนา้  / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า
ดา้ นคนขับ
คู่หนา้  / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า
ดา้ นคนขับ
คู่หนา้  / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า
ดา้ นคนขับ
คู่หนา้  / ดา้ นขา้ ง / ม่านดา้ นขา้ ง / หัวเข่า
ดา้ นคนขับ
จุดยึดเบาะนั่งส าหรับเด็ก (ISOFIX)มีมีมีมี
ระบบละลายฝ้ากระจกหลังมีมีมีมี
ระบบแจง้ เตือนลมยาง TPMSมีไม่มีไม่มีไม่มี
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizerมีมีมีมี

สเปครถยนต์

ALL-NEW COROLLA ALTIS