โครงการอาคารเขียว เกณฑ์ประเมินสำคัญ

      ประเทศไทยเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในยุคปัจจุบันภูมิศาสตร์เหล่านั้นถูกแวดล้อมไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้า ส่งผลให้คนเมืองต้องการพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น ตึกกสูงระฟ้าจึงเป็นอีกปัจจัยที่สามารถคืนคุณภาพชีวิตเหล่านนี้ให้คนเมืองได้ด้วยโครงการ “อาคารเขียว” อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสังคม

      องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียว ขึ้นเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เรียกว่า LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) มาตรฐานอาคารสีเขียวของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา นั้นเอง

มาตรฐาน LEED

       กว่าจะเป็นอาคารเขียวได้จะต้องได้การรับรองคุณภาพจาก LEED ก่อนนั้น ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 8 หมวดนี้ และจะได้รับการันตีคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่

ระดับ Certified 40 – 49 คะแนน
ระดับ Silver 50-59 คะแนน
ระดับ Gold 90-79 คะแนน
ระดับ Platinum 80-110 คะแนน

leed_certificate

       บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด มุ่งหวังให้ โครงการโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับเกณฑ์มาตรฐาน LEED เพื่อยกระดับมาตรฐานของโชว์รูมสีเขียว ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมต่อไป