เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

Website บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ ของบริษัท
 • จัดทำรายงานประจำเดือน เช่น การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด 3ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตลาด ออนไลน์/ออฟไลน์
 • สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้
 • มีความเข้าใจงาน Graphic/Artwork (สามารถบรีฟงานได้)


To apply for this job email your details to krungthaiweb@gmail.com