New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

รถโตโยต้ารุ่นไหนบ้างที่เติม น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 ได้และไม่ได้บ้าง?

รถโตโยต้าที่สามารถรองรับการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล บี 20 มีดังนี้ ไฮลักซ์ รีโว่ ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน และฟอร์จูนเนอร์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน