Express-Plus-Banner-1920x750

เช็คระยะทันใจ พลัส

Express Maintenance Plus

เช็คระยะทันใจ พลัส Express-Plus-Logo

รายการเช็คระยะมาตรฐาน

01
ระบบเครื่องยนต์

02
ระบบส่งกำลัง

03
ระบบเบรก

04
ระบบรองรับ

05
ระบบบังคับเลี้ยว

06
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรถยนต์

07
ระบบเครื่องปรับอากาศ

รายการเช็คระยะทันใจ พลัส (EM Plus)

รุ่นรถยนต์ กลุ่มที่ 1

รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น เช็คระยะมาตรฐานทุกๆ

10,000 กม.

express-maintenance-10000km

รายการอะไหล่และบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการพร้อมกับ
การเช็คระยะมาตรฐาน

หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 60 นาที

express-maintenance-thumb-1

เปลี่ยนแบตเตอรี่

express-maintenance-thumb-2เปลี่ยนหลอดไฟ
express-maintenance-thumb-3เปลี่ยนกรองแอร์
express-maintenance-thumb-4เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

(สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการตามที่กำหนดเพียง 1 รายการเท่านั้น)

express-maintenance-thumb-5

เปลี่ยนผ้าเบรก*

express-maintenance-thumb-6เปลี่ยนโช้คอัพ**
express-maintenance-thumb-7เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์
เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง
เปลี่ยนกรองเบนซิน

รายการเช็คระยะทันใจ พลัส (EM Plus)

รุ่นรถยนต์ กลุ่มที่ 2

รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น เช็คระยะมาตรฐานทุกๆ

40,000 กม.

express-maintenance-40000km

รายการอะไหล่และบริการเพิ่มเติมที่ให้บริการพร้อมกับ
การเช็คระยะมาตรฐาน

หมวดที่ 1 เวลาที่ให้บริการ 75 นาที

express-maintenance-thumb-1

เปลี่ยนแบตเตอรี่

express-maintenance-thumb-2เปลี่ยนหลอดไฟ
express-maintenance-thumb-3เปลี่ยนกรองแอร์
express-maintenance-thumb-4เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนและยางปัดน้ำฝน

หมวดที่ 2 เวลาที่ให้บริการ 90 นาที

(สามารถเลือกรายการอะไหล่และบริการตามที่กำหนดเพียง 1 รายการเท่านั้น)

express-maintenance-thumb-5

เปลี่ยนผ้าเบรก*

express-maintenance-thumb-6เปลี่ยนโช้คอัพ**
express-maintenance-thumb-7เปลี่ยนสายพานเครื่องยนต์
เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง
เปลี่ยนกรองเบนซิน

* เปลี่ยนผ้าเบรก 1 คู่ เท่านั้น (รวมเจียรจาน) ** เปลี่ยนโช้คอัพ สำหรับรถกระบะ

เช็คระยะทันใจ พลัส

สอบถาม / นัดหมายเข้ารับบริการ

นัดหมายเข้ารับบริการ เช็คระยะตามกำหนด เช็คระยะทันใจพลัส ซ่อมบำรุงทั่วไป หรือนัดหมายเข้ารับบริการกับศูนย์โตโยต้า กรุงไทย ผ่านช่องทางดังนี้

ศูนย์บริการทั่วไปและอะไหล่

บริการหลังการขาย ศูนย์โตโยต้า (After Sales Banner_GS 1200x800px)

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

บริการหลังการขาย ศูนย์โตโยต้า (After Sales Banner_BP 1200x800px)

บริการประกันภัยรถยนต์

บริการหลังการขาย ศูนย์โตโยต้า (After Sales Banner_Insurance 1200x800px)

บริการรถเช่าระหว่างซ่อม

บริการหลังการขาย ศูนย์โตโยต้า (After Sales Banner_Car Rent 1200x800px)

สบายแคช รถแลกแจกเงิน

บริการหลังการขาย ศูนย์โตโยต้า After Sales Sabuy Cash