สิทธิประโยชน์คุ้มค่าจาก TOYOTA ALIVE-X ระหว่าง 1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66

(1) ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.39% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน)

  • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพจาก 3 ปีเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. พร้อมทั้งฟรีค่าแรงเช็กระยะจนถึง 100,000 กม. (มูลค่า 19,000 บาท)

หมายเหตุ

  • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566
  • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • สถาบันการเงินที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ลิสซิ่งกสิกรไทย และ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
  • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet