เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่ กม.9)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่ กม.9)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐานงานประจำ
3 – 7 ปี
กทม. (คันนายาว)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวม จัดทำเอกสาร และประสานงานเกี่ยวกับงานรับ – จ่ายเงินตามที่ได้มอบหมาย
 • รวบรวม บันทึก และจัดทำเอกสารรายการเกี่ยวกับภาษีต่างๆ เช่น ภงด.3 ,53, ภพ.30 ฯลฯ
 • บันทึกรายการทางการเงิน บัญชี stock เพื่อใช้ประกอบการทำงบการเงิน
 • บันทึกรายการทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
 • จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชีในระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ทุกเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ระบบภาษี ประมวลรัษฎากร ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office: Word, Excel, Power Point ฯลฯ
  สวัสดิการ
  – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  – ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  – ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
  – ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
  – ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
  – เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  – โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
  – โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  – โบนัสประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com