เจ้าหน้าที่คอนโทรเลอร์ Toyota (สาขา เกษตร)

 • พนักงานประจำ
 • เกษตร

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่คอนโทรเลอร์ Toyota (สาขา เกษตร)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 – 3 ปี
กทม. (จตุจักร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดตารางเวลาคิวการซ่อมรถภายในศูนย์บริการ
 • ปฎิบัติการควบคุมการเริ่ม-ปิดเวลาซ่อมของระบบปฎิบัติการ
 • วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพรายการแจ้งซ่อมครบถ้วนตามมาตรฐาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 • ตรวจสอบ ติดตามงานระหว่างซ่อมภายในศูนย์บริการ
คุณสมบัติ
 • ความรู้รถยนต์พื้นฐาน
 • ทักษะการบริหารจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร/Line ID : 063-394-5644
 • Email : kcar.recruitment@gmail.com
สวัสดิการ
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com