ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร (ปฏิบัติงานรามอินทรา กม.9)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร (ปฏิบัติงานรามอินทรา กม.9)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 – 10 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการและวางแผนการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครงานในช่องทางต่าง ๆ เช่น Webjob, Jobfair หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการสรรหาบุคลากร
 • วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการ ช่องทางการสรรหาบุคลากรในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควบคุม ดูแล พัฒนา สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน กับทีมงาน และ จัดทำรายงานการสรรหาบุคลากร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในงานสรรหาบุคลากร งานทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การจัดลำดับความสำคัญในงาน การสอนงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • มีภาวะผู้นำ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน สามารถรับแรงกดดันได้ดีมาก และมีจิตใจบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร : 088-223-3662
 • Line : @kcarjobs (มี@ข้างหน้า)
 • Email : toyotakrungthai.hr10@gmail.com
สวัสดิการ
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com