การแข่งขันทักษะการบริการ ลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีมโตโยต้า กรุงไทย ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 6 ประเภทการแข่งขัน 

ในการแข่งขันทักษะการบริการ ลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566

  1. คุณ อนุสรณ์  ซาเฮาะ ประเภท ช่างเทคนิค ระดับสูง
  2. คุณ นฤกวิน ทวีสุข ประเภท ช่างเทคนิค พื้นฐาน
  3. คุณ ทัชชกร วรรณาสูตร์ ประเภท ผู้บริหารงานบริการ
  4. คุณ นันทพร ไทยงามศิลป์ ประเภท พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
  5. คุณ ปวิตรา คล้ายพาลี ประเภท พนักงาน Call Center
  6. คุณ สิทธิพงษ์ อ่อนพลี ประเภท ผู้บริหารงานตัวถังและสี