ศูนย์บริการโตโยต้า กรุงไทย ก้าวสู่ฟีลดีๆ มอบ 999 ความสุข มูลค่ามากกว่า 9 ล้านบาท

หมายเหตุ

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
    1.1 ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป

หรือศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี (ลูกค้าประเภทประกันภัยและประเภทเงินสด) 

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ไม่รวม ลูกค้านิติบุคคล

(รถยนต์ชื่อบริษัท) เช่น กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Fleet, Mega Fleet) หรือรถที่

ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษ หรือสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
    1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า และเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฏหมาย 

ซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เท่านั้น
    1.3 รถยนต์คันที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิต และจำหน่ายโดยผู้แทน

จำหน่ายของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
    1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจำนวนสิทธิ์จับรางวัลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

ศูนย์บริการ เงื่อนไข
ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป ค่าใช้จ่ายทุกๆ 3,000 บาท* รับ 1 สิทธิ์
ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มูลค่าซ่อมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป* รับ 1 สิทธิ์

หมายเหตุ
* ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

2. ของรางวัล

 

ลำดับ รายการของรางวัล มูลค่ารางวัลละ (บาท) จำนวน รวมมูลค่าทั้งสิ้น (บาท)
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross 1,094,000 1 1,094,000
รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz 795,000 1 795,000
รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV 549,000 2 1,098,000
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน 250,000 15 3,750,000
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท 42,000 30 1,260,000
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า 15,000 50 750,000
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection 1,850 300 555,000
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) 800 300 240,000
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection 540 300 162,000

รวม 999 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 9,704,000 บาท

หมายเหตุ
* ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
** สามารถใช้บริการหลังวันประกาศรางวัล 45 วัน (ทำการ) ได้ถึง 30 กันยายน 2568

 

3. การจับรางวัล
     3.1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

ที่ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขตัวถัง, หมายเลขทะเบียนรถยนต์, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และชื่อผู้แทนจำหน่าย มาพิมพ์ลงบนกระดาษและบันทึกเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อนำมาจับรางวัล ณ สถานที่ดังนี้

การจับรางวัลครั้งที่ 1 : ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การจับรางวัลครั้งที่ 2 – 4 : ที่ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด อาคาร 140 ไวร์เลส ชั้น 16 เลขที่ 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ https://aftersales.toyota.co.th 4 ครั้ง ดังนี้ 

 

ครั้งที่ วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศผลจับรางวัล สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและออกใบเสร็จรับเงิน ของรางวัล จำนวนของรางวัล
1 8 ต.ค. 67 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
2 4 ธ.ค. 67 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ย. 67 – 31 ต.ค. 67 รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
3 25 ก.พ. 68 ภายใน 3 วันทำการ 1 พ.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
4 25 ก.พ. 68 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross จำนวน 1 รางวัล

 

    3.2 สำหรับการจับรางวัลที่ 1 บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนของลูกค้าที่เข้ารับบริการตั้งแต่ 

1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนของลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่ 2, 3, 4 ในครั้ง

ที่ 1, 2, 3) มารวม และทำการจับรางวัลในครั้งที่ 4 ครั้งด้วย

 

4. การรับรางวัล

   4.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า เท่านั้น
    4.2 รายละเอียดการรับรางวัล

 

รางวัลที่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อรับรางวัล*** หลักฐานการยืนยันสิทธิ์ หลักฐานการรับรางวัล สถานที่รับรางวัล
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross 02-386-1039 1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า ที่ระบุวันที่ภายในระยะเวลากิจกรรมฯ
3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร, ของรางวัล)เฉพาะรางวัลที่ 5
วันและเวลาเข้ารับของรางวัลเฉพาะรางวัลที่ 8
– TConnectID
– เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนคะแนน The 1 และต้องเชื่อมต่อกับ TConnectIDผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่อาจเรียกร้องรางวัลหลังจากหมดระยะเวลาการรับรางวัล
1. สำเนาบัตรประชาชน

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า ที่ระบุวันที่ภายในระยะเวลากิจกรรมฯ

3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz
รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV
รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น 02-386-2776
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ศูนย์บริการที่ผู้โชคดีเข้ารับบริการครั้งล่าสุด
รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า 02-386-1831 ไม่ต้องแสดงเอกสารในการรับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

(บริษัทฯ จะเพิ่มข้อมูลส่วนลดค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการซ่อมทั่วไปเข้าในระบบบริการหลังการขาย ให้กับรถยนต์หมายเลขตัวถังที่ท่านได้นำเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการครั้งล่าสุด ภายใน 45 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศผลจับรางวัล)

 

รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection 02-386-2742 จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด
รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) 02-386-2928 แอปพลิเคชัน T-CONNECT
รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection 02-386-1028 จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด

หมายเหตุ

*** กรุณาติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ (วันทำการ) เวลา 09:00 – 16:00 น.

     4.3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ 

และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

     4.4 กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 5 ไม่สะดวกในการมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และลง

ลายมือชื่อของลูกค้าผู้โชคดี และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับผู้โชคดี

ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4.1 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

     4.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิด ปกติของเอกสารทุกกรณี

     4.6 สำหรับรางวัลที่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% 

ของมูลค่ารางวัลให้แทนลูกค้า

     4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ

ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง, มูลค่ารางวัลจากการชิงโชคเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน

ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องรวมมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เพื่อคำนวนภาษี

เงินได้ บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษี 2567 ด้วย

   4.8 กรณีผู้โชคดีเป็นคนต่างชาติ ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อออกใบรับรอง การหักภาษี

ณ ที่จ่าย ตามข้อมูลจากกรมสรรพากร

 

5. เงื่อนไขอื่นๆ
    5.1 พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

และบริษัทในเครือ, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรม

การดำเนินรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมในรายการ
    5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลทั้งภาพ และเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 

สำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมได้

โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ภาพและเสียงดังกล่าว

ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายนี้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

https://www.toyota.co.th/legal/policy) โดยจะส่ง โอน และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสลาก

การประกาศรายชื่อผู้โชคดี การติดต่อและการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
     5.3 รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตามกติกาและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้

ในประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมชิงโชคครั้งนี้ ผู้ร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติ

ตามกฏหมายไทย กติกาในการจับและการรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📱Call Center : 02-510-9999

💚Line : @toyotakrungthai (มี@ข้างหน้า) หรือ Click : https://bit.ly/4aFhXfJ

💙Facebook : โตโยต้า กรุงไทย Toyota Krungthai หรือ Click : https://bit.ly/4aN5oiK

😍รับแคมเปญพิเศษ สำหรับซื้อรถใหม่ Click : https://bit.ly/3UhWUdD

⚡นัดหมายเข้าศูนย์บริการวันนี้ รับส่วนลดพิเศษ Click : https://bit.ly/4bpolbl