ห้ามทำสิ่งนี้ ขณะจอดรถติดไฟแดง

พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรทำเมื่อรถติดไฟแดง เพราะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

  1. จอดล้ำเส้นหยุดรถ  เสี่ยงอันตราย รถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้
  2. จอดทับทางม้าลาย  กีดขวางคนเดินข้ามถนน
  3. ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย โดยนับจากเส้นก่อน-หลังทางม้าลาย 3 เมตร (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57)
  4. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุก  อาจถูกเฉี่ยวชนเพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็น
  5. เล่นมือถือ  ทำให้ขาดสมาธิในการรับรู้สิ่งรอบข้าง
  6. การเล่นเกมส์ ถ่ายเซลฟี่ พิมพ์ข้อความระหว่างติดไฟแดง ถือว่ามีความผิดเพราะยังอยู่ระหว่างขับขี่ เว้นแต่การคุยโทรศัพย์โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (9) 
  7. ขับฝ่าไฟแดง อันตราย! อาจเกิดการเฉี่ยวชน หรือชนประสานงากับรถที่ขับมาจากช่องทางอื่น 
  8. การขี่ลัดไปช่องทางอื่น เพื่อเลี่ยงการติดไฟแดง อาจถูกเฉี่ยวชนจากรถในช่องทางที่ขี่เข้าไป และรถที่ขับมาทางอื่น