ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย

คุณภาพการให้บริการ

           ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย เรามีความเชี่ยวชาญด้านงานซ่อมสีและตัวถัง ด้วยการควบคุมมาตรฐานในทุกกระบวนการ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานจากโตโยต้า พร้อมกับกระบวนการการพ่นและอบสี โดยช่างซ่อมตัวถังและสีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานจากโตโยต้า  

 • ศูนย์บริการ โตโยต้า กรุงไทย (Toyota Krungthai) ซ่อมตัวถัง โตโยต้า Toyota และสีมาตรฐาน TEDAS I-Program ทั้งด้านการปฎิบัติงาน การบริการลูกค้า และคุณภาพงานซ่อม
 • มีขนาดใหญ่  รองรับรถ โตโยต้า Toyota ได้ถึง 16 คัน / วัน ด้วยมาตรฐาน 35 ช่องซ่อม
 • สำหรับงานซ่อมแผลรอยขีดข่วน สามารถนำรถ โตโยต้า Toyota เข้าซ่อมเช้าได้เย็นหรือ 1-2 วัน รับรถได้ ด้วยระบบ Express Body & Paint ที่สามารถซ่อมรถได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เริ่มขบวนการเคาะตัวถังจนไปถึงการพ่นสีด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชียวชาญงานซ่อม จึงเป็นที่ไว้วางใจสำหรับประกันภัยมากกว่า 20บริษัท
 • งานซ่อมหนัก  มั่นใจคุณภาพงานซ่อมรถ โตโยต้า Toyota ได้มาตรฐาน ระดับ 5 ดาว
อุปกรณ์ได้มาตรฐาน : เครื่องมือดึงตัวถังแบบมาตรฐาน ถึง 4 ช่องซ่อม กำหนดโดย โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
ห้องพ่น-อบสี : มาตรฐาน 4 ห้องพ่น สามารถรองรับรถได้จำนวนมาก

รับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 12 เดือน

ประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้สีสูตรน้ำ


การประเมินราคาที่แม่นยำ

http://www.toyotakrungthai.comwp-content/uploads/2018/04/about__tank-color-1.jpg

ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีโตโยต้า เราประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำ ในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงาน และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

 • สีสูตรน้ำผ่านการรับรองโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานโตโยต้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย

 • เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการใช้งาน และมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ
 • ห้องพ่นอบสีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสี ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐาน ทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว
 • พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

 • พนักงานซ่อมตัวถังและสีต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า เพื่อให้ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านอย่างเต็มความสามารถ

คุณภาพอะไหล่

 • คุณภาพอะไลห่แท้จากโตโยต้า 100 %

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

ศูนย์บริการตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตน รวมถึงผลกระทบอื่นๆ จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน

ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี

 1. ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 3. รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 4. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 5. การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 7. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 8. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ