เป็นเจ้าของ โคโรลล่า อัลติส วันนี้ รับฟรี สิทธิ พิเศษ 3 ต่อ

 • (1)
  ดอกเบี้ย 0% | หรือ ผ่อนเริ่มต้น 8,790 บาท ต่อเดือน | หรือ ดาวน์ต่ำ เพียง 46,300 บาท

  (2)
  รับฟรี ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care

  (3)
  แพ็กเกจเช็คระยะฟรี 5 ปี รวม ค่าแรง ค่าอะไหล่ และ น้ำมันเครื่อง

  1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564


  หมายเหตุ

  (1)

  • อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% ขึ้นไป สำหรับโคโรลล่า อัลติส 1.6G
  • ผ่อนเริ่มต้น 8,790 บาท ต่อเดือน ที่อัตราเงินดาวน์ประมาณ25% นาน 84 เดือน คำนวณจากอัตราของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ดาวน์ต่ำ เพียง 46,300 บาท คำนวณจากส่วนลดเงินดาวน์ 41,600 บาท ที่อัตราเงินดาวน์ 10% สำหรับรุ่นโคโรลล่า อัลติส 1.6G ราคา 879,000 บาท
  • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  และลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

  (2)

  • ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3

  (3) แพ็กเกจเช็คระยะฟรี 5 ปี รวม ค่าแรง ค่าอะไหล่ และ น้ำมันเครื่อง (หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • รับฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะช่วง 10,000 – 100,000 กม. (ทั้งหมด 10 ระยะ) พร้อมค่าแรงเมื่อเข้ารับบริการที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามรายการที่ระบุไว้ในแพ็กเกจฯ
  • รถยนต์ที่ขอใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีหมายเลขตัวถังเดียวกับที่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขทาง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดกรณีลูกค้ามีการขายรถยนต์ต่อ หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะถูกติดไปด้วย
  • การขอใช้สิทธิ์แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ สำหรับการเข้ารับบริการเฉพาะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศเท่านั้น
   ไม่สามารถแลกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้นอกศูนย์บริการได้
  • ลูกค้าต้องนำรถยนต์ เข้ารับเช็กระยะมาตรฐานทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน)
  • กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้รายการสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  • เกรดน้ำมันเครื่องตามสิทธิประโยชน์แพ็กเกจ จะเป็นเกรดน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์แท้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้เกรดน้ำมันที่มีราคาสูงกว่าที่ระบุ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว
  • การเข้ารับบริการเช็กระยะมาตรฐานช่วง 10,000 – 50,000 กม.  ต้องใช้สิทธิ์ฟรีค่าแรงที่มาพร้อมกับรถยนต์ควบคู่กัน โดยมีเงื่อนไขเข้ารับบริการตามมาตรฐานงานเช็กระยะดังนี้
   สิทธิฟรีค่าแรง 10,000 กม. / 6 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 15,000 กม. ภายใน 12 เดิอนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
   สิทธิฟรีค่าแรง 20,000 กม. / 12 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 25,000 กม. ภายใน 15 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
   สิทธิฟรีค่าแรง 30,000 กม. / 18 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 35,000 กม. ภายใน 21 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
   สิทธิฟรีค่าแรง 40,000 กม. / 24 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 45,000 กม. ภายใน 27 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
   สิทธิฟรีค่าแรง 50,000 กม. / 30 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 55,000 กม. ภายใน 33 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
   และ สิทธิฟรีค่าแรง 60,000 – 100,000 กม. ภายใน 60 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai