เจ้าหน้าที่อะไหล่ Toyota (สาขา เกษตร)

  • พนักงานประจำ
  • เกษตร

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่อะไหล่ Toyota (สาขา เกษตร)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 – 2 ปี
กทม. (ตลิ่งชัน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ควบคุมสต๊อกอะไหล่รถยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  • จัดทำรายงานอะไหล่ประจำเดือน
  • ปฎิบัติการเบิก-จ่าย อะไหล่ตามมาตรฐานกำหนด

คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ในสายงานตรง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการสื่อสาร ให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย
  • มีความรู้ด้านรถยนต์ สามารถประสานงานระหว่างช่างกับลูกค้าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

  • โทร/Line ID : 063-394-5644
  • Email : kcar.recruitment@gmail.com
สวัสดิการ
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com