เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ปฏิบัติงานรามอินทรา กม.9)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ปฏิบัติงานรามอินทรา กม.9)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 – 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 – 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำสื่อโฆษณาและกิจกรรมทางด้านการสรรหาบุคลากรเพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปตามเป้าหมาย
 • สรรหาและคัดเลือกบุคลากรภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับการจ้างงานตามระเบียบปฏิบัติงาน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์/รายเดือน
 • สนับสนุนงานอื่น ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการพูดคุย น้ำเสียงสุภาพ เป็นมิตร
 • มีทักษะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (Google Drive, Zoom, Social Network)
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี (Microsoft Office: Word, Excel, Power Point)
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Mass  Recruitment / สรรหา Sale / ตัดต่อและทำ Artwork ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร : 088-223-3662
 • Line : @kcarjobs (มี@ข้างหน้า)
 • Email : toyotakrungthai.hr10@gmail.com
สวัสดิการ
– มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีอุปสมบท/แต่งงาน)
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com