เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขา รามอินทรา)

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขา รามอินทรา)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 – 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 – 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 • บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
 • จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน
 • ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
 • จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเงินสดย่อย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 1ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความรับผิดชอบในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร : 088-945-1180
 • Line : @kcarjobs (มี@ข้างหน้า)
 • Email : toyotakrungthai.hr2@gmail.com
สวัสดิการ
– มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท
– Health Check
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ตามข้อตกลงของบริษัท
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– เครื่องแบบพนักงาน
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีอุปสมบท/แต่งงาน)
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com