เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (สาขา รามอินทรา)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส(สาขา รามอินทรา)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 – 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้ง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ ของบริษัท
 • จัดทำรายงานประจำเดือน เช่น การประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด 3ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการตลาด ออนไลน์/ออฟไลน์
 • สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
สังกัดบริษัท : โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
สถานที่ทำงาน : สาขา รามอินทรา (วิธีเดินทาง คลิ๊กเลย)
Website : Toyota Krungthai

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 088-945-1180
Line : @kcarjobs (มี@ข้างหน้า)
Email : toyotakrungthai.hr2@gmail.com

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– ตามข้อตกลงของบริษัท
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพ (หัวหน้า, ผู้จัดการ)
– ประกันสังคม
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– เครื่องแบบพนักงาน
– เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีอุปสมบท/แต่งงาน)
– เงินเดือนระหว่างการลาคลอดและรับขวัญบุตร
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
– โบนัสประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com