ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (สาขา รามอินทรา)

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (สาขา รามอินทรา)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 – 15 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 • การจัดทำ Cash flow , การวางแผนรับ – จ่ายเงิน วิเคราะห์และควบคุมแผนการเงิน, forecast
 • วิเคราะห์ ratio ทางการเงิน
 • ดูแลควบคุมติดตาม ติดต่อ เจรจาลูกหนี้ ,เจ้าหนี้ และสถาบันการเงินต่างๆ
 • นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการบริหารการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
 • กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 088-945-1180
 • Line : @kcarjobs (มี@ข้างหน้า)
 • Email : toyotakrungthai.hr2@gmail.com
สวัสดิการ
– มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท
– Health Check
– Hua-Hin Vacation Home
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– ตามข้อตกลงของบริษัท
– ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
– ประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันสุขภาพ (หัวหน้า, ผู้จัดการ)
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีอุปสมบท/แต่งงาน)
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com