ที่ปรึกษางานบริการ Toyota (สาขา เกษตร)

 • พนักงานประจำ
 • เกษตร

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด

ที่ปรึกษางานบริการ Toyota (สาขา เกษตร)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 – 3 ปี
กทม. (จตุจักร)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
15,000 – 20,000 บาท/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฎิบัติการรับรถ – ส่งมอบรถ ได้ตามมาตรฐาน ที่บริษัทกำหนด
 • ปฎิบัติการเปิด – ปิดใบสั่งซ่อมได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน
 • จัดทำรายการซ่อม / เปลี่ยน นำเสนอให้ลูกค้าครบถ้วน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ในสายงานตรง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการสื่อสาร ให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย
 • มีความรู้ด้านรถยนต์ สามารถประสานงานระหว่างช่างกับลูกค้าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร/Line ID : 063-394-5644
 • Email : kcar.recruitment@gmail.com
สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ตามข้อตกลงของบริษัท
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– ส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่รถยนต์ เมื่อนำรถเข้าศูนย์
– ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถยนต์
– เครื่องแบบพนักงาน
– เงินช่วยเหลือพนักงาน (กรณีอุปสมบท/แต่งงาน)
– โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี


To apply for this job email your details to pockyttkt@gmail.com