New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

กี่ปีหรือกี่กิโลฯ ถึงควรจะล้างแอร์รถยนต์ ?..

ทำไมต้องควร ล้างแอร์รถยนต์ ? เพราะตู้แอร์เป็นแหล่งสะสมของเชื่อโรค เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ว่าเราควรล้างแอร์รถยนต์ อย่างน้อยปีละ1ครั้ง หรือทุกๆ20,000 กม.