ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี Banner

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

ประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้สีสูตรน้ำ

รับประกันคุณภาพงานซ่อมนานถึง 1 ปี

คุณภาพการให้บริการ

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี ศูนย์ซ่อมสีโตโยต้า กรุงไทย เรามีความเชี่ยวชาญด้านงานซ่อมสีและตัวถัง ด้วยการควบคุมมาตรฐานในทุกกระบวนการ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานจากโตโยต้า พร้อมกับกระบวนการการพ่นและอบสี โดยช่างซ่อมตัวถังและสีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานจากโตโยต้า

 1. ศูนย์บริการมาตรฐาน ซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย (TOYOTA KRUNGTHAI)  มาตรฐานระดับ TEDAS I-Program ทั้งด้านการปฎิบัติงาน การบริการลูกค้า และคุณภาพงานซ่อม
 2. มีพื้นที่รองรับการบริการลูกค้ารถยนต์โตโยต้าได้ถึง 16 คันต่อวัน ด้วยมาตรฐาน 35 ช่องซ่อม
 3. สำหรับงานซ่อมรอยขีดข่วน สามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมเช้าสามารถรับรถได้เย็น หรือ 1-2 วัน ด้วยระบบ Express Body & Paint ที่สามารถซ่อมรถได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มขบวนการเคาะตัวถัง จนไปถึงการพ่นสีด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานโตโยต้า และบุคลากรที่มีความเชียวชาญงานซ่อม จึงเป็นที่ไว้วางใจสำหรับประกันภัยชั้นนำมากกว่า 20 บริษัท
 4. งานซ่อมหนัก  มั่นใจคุณภาพงานซ่อมรถโตโยต้า ซึ่งได้มาตรฐานระดับ 5 ดาว

ขอขอบคุณวิดีโอจาก https://www.toyota.co.th

การประเมินราคาที่แม่นยำ

ที่ศูนย์บริการตัวถังและสีโตโยต้า เราประเมินราคารถทุกคันด้วยมาตรฐานที่แม่นยำ ในทุกกระบวนการโดยผู้ชำนาญงาน และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.toyota.co.th

ช่างผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานซ่อมตัวถังและสีต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า เพื่อให้ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะบริการท่านอย่างเต็มความสามารถ

ศูนย์ซ่อมตัวถัง และสี-3

เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย

 1. เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการใช้งาน และมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ
 2. ห้องพ่นอบสีมาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสี ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐาน ทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว
 3. พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน
ศูนย์ซ่อมตัวถัง และสี-2

คุณภาพอะไหล่

คุณภาพอะไหล่แท้จากโตโยต้า 100%

Body&Paint_4

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย

ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี โตโยต้า กรุงไทย

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.toyota.co.th

โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตน รวมถึงผลกระทบอื่นๆ
จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน

รับประกันงานซ่อมสี 12 เดือน

รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน
หรือ 20,000 กิโลเมตร
(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ข้อยกเว้น การรับประกันคุณภาพงาน
ซ่อมตัวถังและสี

 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝนฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ