สมัครงานกับ โตโยต้า กรุงไทย

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย เป็นบริษัทที่เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบการอยู่ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น ทั้งทาง ด้านการขาย ด้านศูนย์บริการ และ ด้านการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ที่ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ในคุณภาพของการบริการจนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการการันตีด้วยรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมถึง 5 ปี โดยปัจจุบัน
โตโยต้า กรุงไทย มีสาขาให้บริการทั้งหมด 3 สาขาได้แก่

1. โตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา ( สำนักงานใหญ่ )

2. โตโยต้า กรุงไทย สาขาเกษตร

3. โตโยต้า กรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

 

ปัจจุบัน โตโยต้า กรุงไทย รับสมัครงานในตำแหน่ง

 

1.พนักงานขายลูกค้าออนไลน์

2.พนักงานขาย

1. นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ รวมทั้งปิดการขาย   1. นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในโชว์รูม รวมทั้งปิดการขาย
  2.ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบัน และแสวงหาลูกค้าใหม่ทางออนไลน์   2.ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้าใหม่
  3.ดูแลและปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด   3.ดูแลและปฏิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
  คุณสมบัติผู้สมัคร :   คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี   1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป   2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  3. บุคลิกภาพดี ใจรักงานด้านการบริการลูกค้า   3. บุคลิกภาพดี ใจรักงานด้านการบริการลูกค้า
  4. มีไหวพริบดี มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอที่ดี   4. มีไหวพริบดี มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอที่ดี
  5. ชอบการบรรลุเป้าหมาย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ   5. ชอบการบรรลุเป้าหมาย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
  6. มีประสบการณ์งานขายทางออนไลน์ และ มีช่องทางการหาลูกค้าออนไลน์ส่วนตัว   6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และ
เกียร์อัตโนมัติได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  7. สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  8. มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก   8. มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีทัศนคติเชิงบวก
  9. มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้   9. มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
สวัสดิการ สวัสดิการ
– ชุดฟอร์มพนักงาน   – ชุดฟอร์มพนักงาน
  – ประกันสังคม   – ประกันสังคม
  – กองทุนเงินทดแทน   – กองทุนเงินทดแทน
  – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   –กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  – ตรวจสุขภาพประจำปี   – ตรวจสุขภาพประจำปี
  – งานเลี้ยงประจำปี   – งานเลี้ยงประจำปี
  – โบนัสตามผลการปฎิบัติงาน   – โบนัสตามผลการปฎิบัติงาน
  – มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท   – มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท
  – ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ   – ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
  – ประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล   – ประกันชีวิตและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  – ประกันสุขภาพ (หัวหน้า, ผู้จัดการ)   – ประกันสุขภาพ (หัวหน้า, ผู้จัดการ)
  – การลาประเภทต่าง ๆ   – การลาประเภทต่าง ๆ
  – เงินเดือนระหว่างการลาคลอดและรับขวัญบุตร   – เงินเดือนระหว่างการลาคลอดและรับขวัญบุตร
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน :
*** ปัจจุบันรับทุกสาขา ได้แก่ สาขารามอินทรา สาขาเกษตร และ สาขาตลิ่งชัน *** *** ปัจจุบันรับทุกสาขา ได้แก่ สาขารามอินทรา สาขาเกษตร และ สาขาตลิ่งชัน ***


สมัครงาน

ชื่อ นามสกุล (โปรดระบุ)

อีเมล (โปรดระบุ)

เบอร์ติดต่อ (โปรดระบุ)

อายุ

ที่อยู่

ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร

วุฒิการศึกษาสูงสุด/สาขา/สถาบันการศีกษา

ประวัติการทำงาน (ชื่อองค์กร/ตำแหน่งงาน/ระยะเวลาที่ทำงาน)
1.

2

3

4

กรุณาอัพโหลดประวัติการทำงาน 1 :

กรุณาอัพโหลดประวัติการทำงาน 2:

กรุณาอัพโหลดประวัติการทำงาน 3:

กรุณาอัพโหลดประวัติการทำงาน 4:

ยกเว้น file *.zip และ *.rar ไม่สามารถส่งได้: