เรื่อง

ไส้กรองอากาศแอร์

สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่เปลี่ยน ไส้กรองอากาศแอร์ ตามกำหนด

สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่เปลี่ยน ไส้กรองอากาศแอร์ ตามกำหนดคือ ไส้กรองอากาศแอร์ จะอุดตันเต็มไปด้วยฝุ่น เชื่อรา และละอองต่างๆ

Portfolio Items

ส่วนลดพิเศษล้างแอร์รถยนต์

บริการตรวจสอบ และ ล้างแอร์รถยนต์ นัดหมายล่วงหน้ารับส่วนลดพิเศษ*

โปรโมชั่นโตโยต้า | บริการตรวจสอบ และ ล้างแอร์รถยนต์ นัดหมายล่วงหน้ารับทันทีส่วนลดิพเศษ* พร้อมบริการตรวจสอบตู้แอร์ฟรี *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2510-9999