Toyota Present มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy

 • สิทธิพิเศษสำหรับจองและออกรถยนต์โตโยต้า และผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงาน Toyota Present มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive Economy

  สำหรับผู้ที่จองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 -11 ตุลาคม 2563 และออกรถภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  1) Toyota Driving Experience Park บางนา ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563
  2) ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563
  3) โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 -11 ตุลาคม 2563 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

  • ห้องชุดคอนโดมิเนียม The Origin Onnut
   จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 2,000,000 บาท
  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน “Air Asia” เส้นทางในประเทศ
   จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารวม 5,000,000 บาท
  • บัตรกำนัล Toyota Hilux Revo Car Accessory
   (ใช้สำหรับแลกซื้อหรือเป็นส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์) รางวัลละ 100,000 บาท
   จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 300,000 บาท
  • คะแนนสำหรับสมาชิก The 1 2,000 คะแนน จำนวน 850 รางวัล สำหรับผู้ที่มี SMS โปรโมทงาน

  สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าที่มีบิลใบเสร็จรับเงินจากทางร้านที่เป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 – 27 กันยายน 2563 และ 8 ตุลาคม 2563 – 11 ตุลาคม 2563 ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  1) Toyota Driving Experience Park บางนา ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2563
  2) ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ

  • ต่อที่ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และส่วนลดซื้อรถยนต์
   • สำหรับที่ Toyota Driving Experience Park บางนา
    จำนวน 2,014 รางวัล มูลค่ารวม 982,670 บาท
   • สำหรับที่ตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี
    จำนวน 2,004 รางวัล มูลค่ารวม 710,710 บาท
  • ต่อที่ 2 รถยนต์ TOYOTA SIENTA 1.5G. จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 765,000 บาท

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyotadriveeconomy.com

  หมายเหตุ

  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นคะแนน The 1 จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอื่นๆของลูกค้าจองและออกรถอีก 1 รางวัล
  • สิทธิ์ที่ผู้โชคดีได้รับจากการจับรางวัลผู้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ฉบับมาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  • สำหรับผู้โชคดีที่จองและออกรถกระบะ Hilux Revo แล้วได้รับรางวัลบัตรกำนัล Toyota Hilux Revo Car Accessory ผู้โชคดีจะได้รับจดหมายยืนยันสิทธิ์ ออกและจัดส่งให้โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จากนั้นให้ผู้โชคดีนำมายื่นต่อผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าสาขาใดสาขาหนึ่งในวันที่ต้องการใช้สิทธิ์ พร้อมนำเอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย จดหมายยืนยันสิทธิ์ที่ออกโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ฉบับจริง), สำเนาใบจองรถ, สำเนาใบเสร็จรับเงิน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นแด่ผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ตกลงรับรางวัล สามารถใช้ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งได้เพียงครั้งเดียว
  • สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ TOYOTA SIENTA 1.5G. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) เพื่อตกลงนัดวันรับรถ และผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยื่นแด่บริษัท เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย)
  • การขอรับรางวัลถือว่าผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีอนุญาตให้ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทต่างๆ ดังกล่าวใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรรมหรือโครงการของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการและผู้โชคดี ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการร่วมรายการนี้หรือไม่ก็ตาม
  • พนักงานและครอบครัวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ในการร่วมชิงของรางวัลในรายการนี้
  • การจับรางวัลดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นลูกค้าที่ซื้อเงื่อนไขพิเศษ และรถขาย Fleet
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในวันที่จับรางวัล
  • จับรางวัลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.toyotadriveeconomy.com ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ Call center โทร 083-333-2006

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai