เจ้าหน้าที่การตลาด

Full Time
สำนักงานใหญ่ รามอินทรา
Posted 2 เดือน ago

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ
2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – นอกบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบด้าน Digital marketing และ Online marketing การสร้างเว็ปเพจและ SEO หรือ Boost post
3. ดูแลเรื่องจัดเตรียมสถานที่ การจัด – ออกแบบบูธ – งานEvent – ติดต่อประสานงานต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มั่นใจในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความรู้ digital & online marketing
5. สามารถ Present งาน และทำ Presentation ได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
7. มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้และพัฒนาในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์ : T3 , T4 , T7 

Comments

Apply Online