พนักงานขายรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้คำแนะนำ,คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ Toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้

*** มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การรันตีรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชาย / หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
2. การศึกษา  ปวส – ปริญญาตรี
3. *สามารถขับรถยนต์ได้ – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. ไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง

เงินเดือน 12,000 – 60,000 บาท

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. เงินเดือนประจำ*
3. โบนัสรายไตรมาส*
4. โบนัสรายปี*
5. เงินช่วยเหลือ (กรณีต่างๆ)
6. ยูนิฟอร์ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9. มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท

พนักงานขายรถยนต์ Online

หน้าที่รับผิดชอบ

แสวงหาลูกค้า และนำเสนอการขาย – ให้คำแนะนำสินค้าและบริการของบริษัททาง Online รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องสินเชื่อ ประกันภัยและจดทะเบียนให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กรณีวุฒิต่ำกว่า ปริญญาตรีพิจารณาจากประสบการณ์
3. มีประสบการณ์ขายของ ONLINE จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
4. มีไหวพริบดี มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอที่ดี
7. สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ – มีใบอนุญาตขับขี่

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

computer skill
T3 , T5 , T6 , T8