เกี่ยวกับ
โตโยต้า กรุงไทย

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในฐานะผู้แทนจำหน่าย รถยนต์โตโยต้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 โดยสาขาแรกตั้งอยู่ที่ ถ.รามอินทรา กม.9
โดยปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งสิ้น 3 สาขาได้แก่

 1. โตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา ( สำนักงานใหญ่ )
 2. โตโยต้า กรุงไทย สาขาเกษตร
 3. โตโยต้า กรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

Call Center 02-510-9999 กด 9

สาขารามอินทรา (สำนักงานใหญ่)

โตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา

 • ขนาดพื้นที่ 35 ไร่
 • จำนวนพนักงาน 256 คน
 • ศูนย์บริการ 34 ช่องซ่อม
 • ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 37 ช่องซ่อม

สาขาเกษตร

โตโยต้า กรุงไทย สาขาเกษตร

 • ขนาดพื้นที่ 5 ไร่
 • จำนวนพนักงาน 166 คน
 • ศูนย์บริการ 23 ช่องซ่อม
 • ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 38 ช่องซ่อม

สาขาตลิ่งชัน

โตโยต้า กรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

 • ขนาดพื้นที่ 4.7 ไร่
 • จำนวนพนักงาน 162 คน
 • ศูนย์บริการ 24 ช่องซ่อม
 • ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี 23 ช่องซ่อม

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย ได้เติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบการอยู่ในระดับแนวหน้า ทั้งทางด้าน การขาย ศูนย์บริการ และ ซ่อมตัวถังและสี ที่ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ในคุณภาพของการบริการจนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การันตีด้วยรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมถึง 5 ปี

President-Award-Toyota-Krungthai

แผนกลยุทธ์หลัก

คือการเป็น The best dealer in town โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญไปที่

 • การให้บริการแบบครบวงจร
 • การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความแตกต่างอย่างประทับใจให้แก่ลูกค้า
 • การเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นสู่การเป็น

Admired Company

image-corporate

วัฒนธรรมองค์กร

ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและมีความชัดเจนในเรื่องของ

 • Dynamic : มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • Partnership : เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกระดับ
 • Professional : สร้างมาตรฐานการทำงานและอบรมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ