มาตรฐาน LEED

มาตรฐาน LEED เกณฑ์ประเมินสำคัญ ที่อาคารเขียวต้องมี

      ประเทศไทยเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในยุคปัจจุบันภูมิศาสตร์เหล่านั้นถูกแวดล้อมไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้า ส่งผลให้คนเมืองต้องการพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้น ตึกกสูงระฟ้าจึงเป็นอีกปัจจัยที่สามารถคืนคุณภาพชีวิตเหล่านนี้ให้คนเมืองได้ด้วยโครงการ “อาคารเขียว” อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสังคม

      องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียว ขึ้นเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เรียกว่า LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) มาตรฐานอาคารสีเขียวของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา นั้นเอง

มาตรฐาน LEED

       กว่าจะเป็นอาคารเขียวได้จะต้องได้การรับรองคุณภาพจาก LEED ก่อนนั้น ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 8 หมวดนี้ และจะได้รับการันตีคุณภาพ 4 ระดับ ได้แก่

ระดับ Certified 40 – 49 คะแนน
ระดับ Silver 50-59 คะแนน
ระดับ Gold 90-79 คะแนน
ระดับ Platinum 80-110 คะแนน

leed_certificate

       บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด มุ่งหวังให้ โครงการโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับเกณฑ์มาตรฐาน LEED เพื่อยกระดับมาตรฐานของโชว์รูมสีเขียว ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมต่อไป

krungthai_tgbi_logo2

อาคารเขียว (Green Building) โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

โตโยต้า กรุงไทย

      ประเทศไทยเริ่มเผชิญกับมลภาวะที่ถดถอยทุกวัน ดังนั้นกระแสการรักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง “อาคารเขียว” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารสีเขียวในประเทศไทย เพื่อผลักดันคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้สูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดย อาคารเขียว ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน LEED จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา

       บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด จึงมุ่งหวังที่จะสานต่อกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การใช้ชีวิตท่ามกลางสัมคมในเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลอดภัยต่อธรรมชาติ พร้อมทั้งยังส่งเสริมการรักน้ำ รักป่า รักโลก ในแบบฉบับของโตโยต้า กรุงไทย เราวางแผนถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน และผู้ใช้บริการ ให้เป็นมิตรกับธรรมชาติมากที่สุด

pc_exclusive_show_room

โตโยต้า กรุงไทย ใส่ใจสังคมร่วมโปรเจคใหญ่ “อาคารเขียว”

tgbi_logo       จากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คุณภาพชีวิตของเราลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง ทาง บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กลับมามีคุณภาพที่ดีเหมือนเดิม และเพื่อลดมลภาวะในอากาศและสิ่งแวดล้อมไปในตัว จึงได้จัดทำโครงการโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย จัดสร้างโชว์รูมรักโลก โดยออกแบบตัวอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียวลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร และปรับทัศนียภาพรอบโครงการ ทั้งนี้ โตโยต้า กรุงไทย มุ่งหวังเพื่อส่งมอบความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานโลก

อาคารเขียว_page1
อาคารเขียว_page2
อาคารเขียว_page3
อาคารเขียว_page4