บริการรับต่อภาษี/พรบ. และประกันภัยรถยนต์

       เพื่อให้การประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว โตโยต้า กรุงไทย เป็นผู้ให้บริการ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน ด้านประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกในการทำประกันภัยรถยนต์ ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ ประสานงานด้านสินไหมทดแทน และติดต่อทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยชั้นนำแก่ลูกค้า พร้อมทั้งยังมีบริการอื่นๆจากทางโตโยต้า กรุงไทย อีกมากมาย เพื่อให้เรื่องประกันภัยเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

บริการด้านประกันภัยรถยนต์

 1. บริการทำประกันภัยชั้น 1 (ซ่อมศูนย์ 5 ปี) 
 2. บริการต่ออายุประกันภัย ปีที่ 2-5 ประเภท 1 ซ่อมศูนย์ โตโยต้า กรุงไทย
  1. บริการต่อประกันภัยประเภท 1,2 และ ประเภท 3
  2. บริการต่อประกันภัยประเภท 2+ และ ประเภท 3+
 3. บริการด้านภาษีรถยนต์ และพรบ. 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบขับขี่ (ในกรณีที่ทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่)
 2. บริการต่อทะเบียนรถ (กรณีเข้าไฟแนนซ์ กรุณาติดต่อบริษัทไฟแนนซ์)
  • สมุดทะเบียนรถ
  • หาง พ.ร.บ สำหรับต่อภาษีรถยนต์
  • รถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป (เอกสารที่ใช้ ใบตรวจสภาพรถ)

บริษัทประกันภัยฯ